โรงเรียนไชยะวิทยา

หมู่ที่ 5 บ้านท่าชัย ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 64190
โทร. 055-679196

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 7 9 16 1
อนุบาล 2 12 8 20 1
อนุบาล 3 13 9 22 1
รวม อนุบาล 32 26 58 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 14 13 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 7 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 20 37 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 26 43 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 22 41 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 24 11 35 1
รวมประถม 107 99 206 8
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 10 23 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 18 9 27 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 9 23 1
รวมมัธยมต้น 45 28 73 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 184 153 337 14

บทความล่าสุด