โรงเรียนไชยะวิทยา

หมู่ที่ 5 บ้านท่าชัย ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 64190
โทร. 055-679196

คณะครู นักเรียน โรงเรียนไชยะวิทยา ขอขอบคุณ

คณะครู นักเรียน โรงเรียนไชยะวิทยา ขอขอบคุณ
🫶นายสมศักดิ์ พุ่มชื่น นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย
🫶ทีมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย​ เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
🫶ทีมงานกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
🫶และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
💥ที่ให้ความอนุเคราะห์ นำรถน้ำมาทำความสะอาด​และเจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก​ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน​ ภาคเรียนที่​2 ในวันพุธที่​ 1 พฤศจิกายน​ นี้
#ชาวไชยะวิทยาขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ
#ที่นี่ไชยะวิทยา

บทความล่าสุด