โรงเรียนไชยะวิทยา

หมู่ที่ 5 บ้านท่าชัย ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 64190
โทร. 055-679196

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภาคเหนือ

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภาคเหนือ และ 4 ภูมิภาค ระดับประถมศึกษา #OneRobotOneHeart ณ โรงเรียนเวียงหมอกวิทยา จังหวัดลำปาง”
👉🏻โรงเรียนไชยะวิทยาขอแสดงความยินกับ
💫เด็กชายสิทธิศักดิ์ จับใจ ชั้น ป.6
💫เด็กหญิงกัญญ์วรา มีบุตร ชั้น ป.5
ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
📌โดยมีคุณครูผู้ควบคุมทีม คือ
คุณครูเมษา ศาสตร์นิยม
คุณครูชมพูนุช เจริญพงษานนท์
📌นอกจากนักเรียนที่ได้รับรางวัล ยังมี
เด็กชายธนภัทร จับใจ ชั้น ม.2
เด็กชายพลวัฒน์ ปรีชา ชั้น ม.1
ที่เข้าร่วมอบรมรับความรู้การอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2566 นี้ด้วย

บทความล่าสุด