โรงเรียนไชยะวิทยา

หมู่ที่ 5 บ้านท่าชัย ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 64190
โทร. 055-679196

ประกาศผลการนิเทศ ตรวจติดตาม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการนิเทศ ตรวจติดตาม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ปีการศึกษา 2566🥳
😍ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนไชยะวิทยา😍
ได้รับรางวัลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3​ ดาว​ ที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ต่อยอดให้นักเรียนครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม​สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
#ที่นี่ไชยะวิทยา

บทความล่าสุด